top of page

Competitive Players

Public·13 Players
Henry Williams
Henry Williams

FIN-Reagimi I Strukturave Prej Betoni TГ Armuar...


Duke e prvetsuar kt material, nxnsit do t jen n gjendje trealizojn njehsim dhe konstruktim t elementeve konstruktive m tthjeshta, shtylla dhe plla-ka t cilt pa prjashtim paraqiten nprbrje te t gjitha konstruksionet e betonit t armuar. Materialiparaqet baz pr studim t mtutjeshm t konstruksioneve m t komplikuaraprej betonit t armuar. Duhet t theksohet dhe ajo se, n kt tekst, prshkaqe objektive nuk jan prfshir numri i madh i disiplinaverelevante prej trsis s betonit t armuar. Ato do t jen lnd estudimit n shkall t lart t arsimimit, pasi q pr ti kuptuar ato shte nevojshme njohuria e gjer e disiplinave tjera matematikore dheteknologjike t cilat nuk jan prfshir me planet msimore pr shkalln ekatrt t arsimimit.
FIN-Reagimi i strukturave prej betoni tГ« armuar...


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2uhTvr&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2qAx5Gs-KsJTQ1qw9yN8EsMe mure t betonit dhe beton t armuar, prkatsisht muret prejtjegullave, sht e nevojshme t realizohen elementet konstruktive tcilat do ta bartin ngarkesn prej mureve t dheut. Kto elementekonstruktive quhen themele. Themelet nn mure kan formn e shiritit,prandaj hasen edhe me emrin themele shirit-shikuese (fi g.1.5).


Themelet nn shtyllat quhen njsi ose themele t vetme. Ato mund tjen t re-alizuara prej betonit t pa armuar vetm n rastin kurlartsia e madhe dukshm nuk e shtrenjton themelin (pr shkak t sasiss zmadhuar t betonit dhe grmimi m i madh i toks). N raste t atillakur uji nntoksor sht mjaft i lart, prkatsisht fundrrimi patjetr tjet mjaft i cekt pr shkak t dukuris s shkmbinjve dhe ngjashm,realizohen themelet e betonit t armuar.


Themelet e betonit t pa armuar t vetme, realizohen me mark tnjjt ose m t vogl t betonit prej marks s betonit me t ciln shtrealizuar shtylla mbi at. N rastin kur marka e betonit t themelitsht mjaft i vogl, mund t ndodh te lidhja e shtylls dhe themelit tparaqiten shtrngime te themeli m t mdha se zdoz, pra


Shtylla me dimensione 30/40 cm sht themelor i themelit tbetonit. Ngarkesa e prgjithshme q e bart prej shtylls sht N + G =329kN. Shtrngimi i lejuar i toks zdoz = 0,16. T realizohetdimensionimi i themelit nse i njjti realizohet prej 15.


N prgjithsi pr konstruksionet pr beton t armuar N kt nnkapitulljan sjell metodat pr njehsim t konstruksioneve t betonit t armuar.Krejtsisht shkurtimisht jan prshkruar metodat pr njehsim tndikimeve statistike, por hapsira m e madhe u prkushtohet teorivepr njehsim t prerjeve prej betoni t armuar.


Shtyllat e betonit t armuar N kt nnkapitull jan sjell parimet prkon-struktim, armim dhe realizim t shtyllave prej betoni t armuar.sht paraqitur edhe mnyra pr njehsim t shtyllave t shkurtra qendrort ngarkuar.


c) Betoni e mbron armaturn prej korrozionit nse sht prgatiturprej sasie t mjaftueshme t imentos, dhe nse shtresat mbrojtse prejbetoni deri te ar-matura jan realizuar n mnyr solide dhe me trashsit parashikuar.


6. Rezistenca e zjarrit betoni e mbron armaturn prej ngrohjes sshpejt, nse shtresat mbrojtse prej betoni deri te armatura janrealizuar drejt dhe e kan trashsin e parashikuar. N at mnyrkonstruksionet prej betoni t armuar bhen rezistuese t zjarrit;


C/ Kontrolli i gjendjeve kufi tare t mbajtjes dhe prdorimit fazate e cila me ndikimet e njehsuara statistikore dhe dinamike,kontrollohet mbajtja e prerje-ve, rezistenca dhe largsia ndrmjetplasjeve dhe deformimeve t elemente-ve prej sistemeve konstruktivet betonit t armuar.


N grupin e ngarkesave lvizse (t dobishme) bjn pjes ngarkesat enjerzve, automjeteve etj. Me afat t shkurtr. Ndarja e ngarkesave meafat t shkurtr dhe afat t gjat sht e rndsishme pasi q sjellja ekonstruksioneve prej betoni t armuar gjat veprimit me afat tshkurtr, prkatsisht ngarkesa afatgjat nuk jan identike.


Gjat njehsimit t objekteve prej betoni t armuar sht e nevojshmet merret parasysh veprimi horizontal i ers dhe veprimi vertikalprej bors. Pr shkak t veprimit t vet afat shkurtr ato bjn pjes tegrupi i ngarkesave t dobishme.


Prej paraqitjes s betonit t armuar, deri m sot pr periudhn prejrreth 100 viteve pr njehsimin e mbajtjes, prdorimi i prerjeve dheelementeve t sistemeve konstruktive t betonit t armuar janshfrytzuar kto metoda - teori:


N praktik vetit mekanike t betonit paraqiten me varsit b - b(tensionimi - dilatacionet), q prcaktohet sipas rrugseksperimentale dhe quhet diagrami punues i betonit (DPB). Forma eksaj varsie varet prej numrit t madh t faktorve sikurse jankualiteti i betonit, shpejtsia e bartjes s ngarkess, forma e trupitprovues etj.


Nse nuk disponon me varsi eksperimentale t konstatuar b - b,mund t shfrytzohet prej rregulls ton t betonit sipas t cilit (DPB)paraqet kombinim ndr-mjet parabols dhe drejtzs (fi g.2.4). N baz tDPB konstatohet diagrami njehsues i betonit (DPB) (fi g. 2.4)


Cila prej dilatacioneve kufi tare a dhe B do t jen t arritura mhert varet prej numrit t madh t faktorve ndrmjet t cilave m trndsishme jan: prerja e armaturs s zgjatur, llojit t elikut, formss prerjes trthore t betonit, kualitetit t betonit etj.


Shtyllat paraqesin elemente vijore t cilat te konstruksionet ebetonit t armuar hasen si pjes prej ndonj sistemi kornizor tkonstruksionit t prbr. Roli i tyre sht t pranojn ngarkesat prejelementeve t cilt shtrihen te ato dhe nprmjet themeleve ti bartin ntok. Sipas PBAB/87, si shtylla llogariten elementet raporti i tcilave ndr-mjet brinjve sht b5d bhet fjal pr muret. Largsia ndrmjetshtyllave, forma e tyre dhe renditja varen prej qllimit t objektit,madhsia e ngarkess etj. Te objektet t ndrtim-tari t ndrtesaveorientimisht n do 4-6 m vendoset nga nj shtyll.


Te shtyllat t cilat jan pak t ngarkuar dhe te t cilat tensioniminuk jan shfryt-zuar prqindja minimale e armimit mund t jet edhederi n 0,3%. Prqindja maksi-male e armimit mund t jet deri 6% prejprerjes s betonit.


Ngarkesa e deformon elementin ku shtresat mbi boshtin neutraljan shtypur por nn at t zgjatur. Pr at shkak q betoni nuk sht ngjendje nuk sht n gjendje t pranon tensionime m t mdha t zgjatjes sprerjeve te zona e zgjatjes armohen. Ajo do t thot se momenti ijashtm n pjes m t madhe e pranon pjesn e shtypur prej prerjes sbetonit prej armaturs s siprme dhe t zgjatur prej ans s poshtme tboshtit neutral. Prerja e betonit dhe prerja e armaturs s nevojshmevaren prej mo-mentit t jashtm prkatsisht ngarkesa dhe kualiteti ibetonit dhe elikut, dhe caktohet me mnyrn t njohur si dimensionim tprerjeve.


Vlera e koefi cienteve kx, kz, kh, mn, u varen prej a, b dhe dhenjher pr gjithmon mund t njehsohen dhe tabeloren ose vizatohen nform t diagrameve. Sipas PBAB ton, dilatacioni maksimal i lejuar ishtypjes t betonit sht b = 3,5, por dilatacioni maksimal i lejuar izgjatjes s armaturs a = 10.


Nse pllaka e betonit t armuar sht ngarkuar me ngarkes t renditurn mnyr uniforme analizohet dhe njehsohet shiriti prej pllaks megjersi 1m, por nse vepron ngarkesa e koncentruar mund t punohet metr gjersin ose prsri me shirit t gjer 1 por me ngarkes treduktuar.


Nisur nga praktika e ndrtimit n vendin ton, n vendet e Ballkanitdhe t Lindjes s Mesmeprsa i prket ramave prej betoni t armuarvrehen kto vitet e fundit prdorimi i trarve tshesht n ram si njmetode e menur prsa i prket fleksibilitetit arkitektonik.Mefeksibilitet arkitektonik nnkuptojm mundsin e modifikimeve tzgjidhjeve planimetrike tambienteve pasi tavanet q jan t rrafshta emundsojn nj gj t till.


N Kapitullin e Dyt vazhdohet me aspekte t tjera teorike eshkurtimisht mund t prmendim:Tipologjit e sistemeve struktural dheanalizat q u bhen atyre n lidhje me normat europiane.Aty prshkruhenshkurtimisht kriteret baz t projektimit antisizmik dhe prformancasizmike estrukturave. Gjithashtu jepen rregullat baz t konceptimitstruktural si dhe kriteret q duhet tplotsojn strukturat prej betonit armuar prsa i prket zhvendosjeve dhe kufizimeve tdmtimeve.


N Kapitullin e Tret sht prmbledhur informacioni baz prprojektimin e strukturave tipRam pa trar. N termin botror ktonjihen si Flate plate structures ose slab-columnframe. Normateuropiane nuk japin n mnyr t qart projektimin e ktyre ramave prtprballuar jo vetm forcat vertikale por edhe ato horizontale prejtrmeteve. Ndrsa normat


N Kapitullin e Gjasht studimi sht fokusuar n analizn jolineare tstrukturave me trar tshesht. Fillimisht prshkruhen aspektet teoriket analizs jolineare dhe m konkretisht tanalizs statike jolinearePushover. Pasi kjo e fundit paraqet nj koncept praktik dhegjithashtuofrohet n programet kompjuterike ka mundson prdorimin methjeshtsi t tyre gjatanalizave strukturore q do t bhen. Vazhdimi npjesn e dyt t ktij kapitulli do t bhet meanalizn jolineare t njobjekti ekzistues me lartsi 5 kate. Struktura e t cilit prfaqsohetnganj ram 3 dimensionale me trar t shesht. Pasi sht konstatuar sesjellja e tij nn veprimin esizmicitetit t rajonit nuk prmbushtekriteret e projektimit, jan sygjeruar edhe dy mnyra tprforcimitstruktural t tij: me kmishim t trarve dhe kollonave dhe me shtim tmurevestruktural prej betoni t armuar.


Trmetet jan nj ndr rreziqet m t mdha natyrore pr jetn n tok pasiata kan shkatrruarqytete dhe fshatra t panumrta, n do kontinent.Trmetet e mdha jan shkak kryesor ishkatrrimit t strukturave tndryshme t ndrtuara prej njeriut. Shum trmete, fatkeqsisht,


japin shum pak ose aspak paralajmrim para se t ndodhin dhe kjosht arsyeja kryesore psedmet prej tyre jan te mdha.Nj rndsi t veantpo merr prher e m shum edhe n Shqipri, procesi iprojektimitantisizmik t strukturave, i cili ka n thelb t tijprojektimin e strukturave me reagim sa m tmir sizmik. Gjat njtrmeti t fort, vibrimet mund t shkaktojn dmtime n struktur deriedhen kolaps t saj.


Sipas filozofis tradicionale sizmike t projektimit, prballimi iefekteve t larta sizmikerealizohet me an t rezistencs s lart ose tduktilitetit t madh t strukturs. Realizimi i ktijekuilibri nprmjetrritjes s rezistencs nuk sht efektiv pr rastin e veprimeve tforcavesizmike t shkaktuara nga trmetet, pasi me rritjen erezistencs s elementve strukturor mundt shfaqen edhe fenomene tdmshme. Kshtu, shpesh, ndodh q rritja e ngurtsis s njstrukture tmos jet e mjaftueshme, ose jo gjithmon t jap rezultatet edshiruara. Nevoja esjelljes jolineare t strukturave, pr rritjen eduktilitetit gjat trmetit si nj mnyr e mundshmepr t rritur energjine brendshme, pranon n t njjtn koh, t ara dhe dmtime nelementtstrukturor.Strukturat prej betoni t armuar pa trar dhestrukturat me trar me lartsi t vogl vazhdojn tndrtohen meintensitet n vendin ton. Ato paraqesin disa veori pozitive n lidhjemefleksibilitetin arkitektonik q ofrojn. Prsa i prket sjelljes styre nn veprimin e lkundjevesizmike ato paraqesin veori negative.Fleksibiliteti i lart q ato shfaqin shoqrohet mezhvendosje relativet kateve t medha duke shfaqur dukshm dmtime t konsiderueshme edheprnivele t mesm trmetesh. Normat e projektimit n fuqi n vendin tonnuk i prmendin nmnyr t qart kriteret e projektimit t tyre. Pr metepr edhe n normat e Eurokodeve nukspecifikohet n mnyr t qart nj gje till. Ndrkoh disa norma t vendeve t tjera tzhvilluara e sygjerojnsi pjes t strukturs pr t prballuar vetm forcat vertikale. Prtprballuar forcat horizontale ato duhet t shoqrohen me element ttjer struktural, mure prejbetoni t armuar, apo me zgjidhje t tjerainteligjente si izolimi n baz, prdorimi i shuarsave,etj. 041b061a72


About

Get a partner and tryout for our competitive Sunshine State ...

Players

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page